1 Corinthians 5

Bulgarian(i) 1 Отвсякъде се чува, че между вас има блудство, и то такова блудство, каквото и между езичниците не се споменава, а именно, че един от вас има бащината си жена. 2 И вие сте се възгордели, вместо да скърбите, така че този, който е извършил това дело, да бъде отлъчен от вас. 3 Защото аз, макар и да не съм телесно при вас, но с духа си съм, и осъдих вече в Името на нашия Господ Иисус Христос този, който е извършил това, като че съм там — 4 като сте събрани вие и моят дух със силата на нашия Господ Иисус — 5 да се предаде такъв човек на Сатана за погубване на плътта му, за да се спаси духът му в Деня на Господ Иисус. 6 Вашата хвалба не е добра. Не знаете ли, че малко квас заквасва цялото тесто? 7 Затова изметете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като вие сте безквасни. Защото и нашата Пасха, Христос, беше заклан (за нас). 8 Затова нека празнуваме не със стар квас, нито с квас от злоба и злина, а с безквасни хлябове от искреност и истина. 9 В писмото си ви писах да нямате общение с блудници, 10 и не изобщо с блудниците на този свят или сребролюбците, или грабителите, или идолопоклонниците, тъй като тогава би трябвало да излезете от света. 11 Но сега ви писах да нямате общение с такъв, който се нарича брат, и е блудник или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител, или пияница, или хулител; с такъв даже да не ядете заедно. 12 Защото каква работа имам да съдя и външните? Вие не съдите ли вътрешните? 13 Външните съди Бог. Отлъчете нечестивия от самите вас.