1 Corinthians 4:20

Bulgarian(i) 20 Защото Божието царство не се състои в думи, а в сила.