1 Corinthians 2:2

Bulgarian(i) 2 Защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Иисус Христос, и то разпънат.