1 Corinthians 15:40

Bulgarian(i) 40 И има небесни тела и земни тела. Но блясъкът на небесните е един, а на земните — друг;