1 Corinthians 15:39

Bulgarian(i) 39 Всяка плът не е еднаква; а една е плътта на хората, а друга — плътта на животните, друга — на птиците и друга — на рибите.