1 Corinthians 14:11

Bulgarian(i) 11 И така, ако аз не разбера значението на езика, ще бъда другоезичен за този, който говори, и този, който говори, ще бъде другоезичен за мен.