1 Corinthians 13:9

Bulgarian(i) 9 Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме,