1 Chronicles 6:67

Bulgarian(i) 67 Дадоха им прибежищните градове: Сихем със землищата му в хълмистата земя на Ефрем и Гезер със землищата му,