1 Chronicles 6:26

Bulgarian(i) 26 Елкана, синовете на Елкана: синът му Суфай и негов син — Нахат,