1 Chronicles 6:10

Bulgarian(i) 10 а Йоанан роди Азария; той е онзи, който служеше като свещеник в храма, който Соломон построи в Ерусалим.