1 Chronicles 5:22

Bulgarian(i) 22 Защото мнозина паднаха убити, понеже боят беше от Бога. И те живяха на мястото им до отвеждането в плен.