1 Chronicles 4

Bulgarian(i) 1 Синове на Юда: Фарес, Есрон и Хармий, и Ор, и Совал. 2 И Реаия, синът на Совал, роди Яат; а Яат роди Ахумай и Лаад. Тези са родовете на сарайците. 3 А тези са от бащата на Итам: Езраел, Есма и Едвас, а името на сестра им беше Аселелфония, 4 и Фануил, бащата на Гедер, и Езер, бащата на Хус. Тези са потомците на Ор, първородния на Ефрата, бащата на Витлеем. 5 И Асхор, бащата на Текуе, имаше две жени — Хала и Наара. 6 Наара му роди Ахузам и Ефер, и Теманий, и Ахастарий; тези бяха синове на Наара. 7 А синове на Хала: Сетер и Есуар, и Етнан. 8 И Кос роди Анув, Совива и родовете на Ахарил, сина на Арум. 9 А Явис беше най почитан между братята си; и майка му го нарече Явис, като каза: В болки го родих. 10 И Явис призова Израилевия Бог и каза: Дано ме благословиш и дано разшириш областите ми, и ръката Ти да бъде с мен, и да ме пазиш от зло, за да нямам скръб! И Бог му даде това, което поиска. 11 А Хелув, братът на Суя, роди Махир; той беше бащата на Естон. 12 А Естон роди Ветрафа и Фасей, и Техина, основателя на град Наас; тези са мъжете от Риха. 13 Синове на Кенез: Готониил и Сарая, а син на Готониил: Атат. 14 А Меонотай роди Офра, а Сарая роди Йоав, бащата на долината на занаятчиите, защото бяха занаятчии. 15 А синовете на Халев, сина на Ефоний: Иру, Иле и Наам, а синът на Иле беше Кенез. 16 А синове на Ялелеил: Зиф и Зифа, Тирия и Асареил. 17 А синове на Езра: Етер и Меред, и Ефер, и Ялон; а жената на Меред забременя и роди Мариам и Самай, и Есва, бащата на Естемоа; 18 а жена му, юдейката, роди Яред, бащата на Гедор, и Хевер, бащата на Сохо, и Екутиил, бащата на Заноа. Тези са синовете на Вития, дъщерята на фараона, която Меред взе за жена. 19 И синовете на жената на Одия, сестрата на Нахам: бащата на гармиеца Кеила и маахатецът Естемо. 20 А синовете на Симон: Амнон и Рина, Венанан и Тилон. А синове на Есий: Зохет и Вензохет. 21 Синовете на Шела, сина на Юда: Ир, бащата на Лиха, и Лаада, бащата на Мариса, и родовете от дома на тези, които работеха висон, от дома на Асвея, 22 и Йоаким, и мъжете на Хозива, и Йоас, и Сараф, които владееха над Моав, и Ясувилехем. Тези неща са стари. 23 Тези бяха грънчарите и жителите на Нетаим и Гедира. Там живееха при царя, за да му работят. 24 Синовете на Симеон: Намуил и Ямин, Ярив, Зара, Саул; 25 негов син — Селум, негов син — Мавсам, негов син — Масма. 26 Синове на Масма: синът му Амуил, негов син — Закхур, негов син — Семей. 27 А Семей имаше шестнадесет сина и шест дъщери, но братята му нямаха много синове и целият им род не се умножи като синовете на Юда. 28 Те се заселиха във Вирсавее и Молада, и Асар-Суал, 29 и във Вила, и в Есем, и в Толад, 30 и във Ватуил, и в Хорма, и в Сиклаг, 31 и във Вет-Мархавот, и в Асар-Сусим, и във Вет-Вирей, и в Саараим; тези бяха градовете им, докато се възцари Давид. 32 И селата им: Итам и Аин, Римон и Тохен, и Асан, пет града, 33 заедно с всичките села, които бяха около тези градове до Ваал. Това бяха местата, на които живееха, и си имаха родословия. 34 И Месовав и Ямлих, и Йоса, син на Амасия, 35 Йоил, Ииуй, синът на Йосивия, син на Сарая, син на Асиил, 36 и Елиоинай, и Якова, и Есохаия, и Асаия, и Адиил, и Есимиил, и Ваная, 37 и Зиза, синът на Сифий, син на Алон, син на Едаия, син на Симрий, син на Семая: 38 тези споменати по имена бяха първенци на родовете си; и бащините им домове нараснаха много. 39 И отидоха чак до прохода на Гедор, на източната страна на долината, за да търсят паша за стадата си. 40 И намериха тлъста и добра паша и земята беше обширна, спокойна и мирна, защото тези, които бяха живели там преди, бяха от Хам. 41 И тези записани по име дойдоха в дните на юдовия цар Езекия и разбиха шатрите им и меунитите, които намериха там, и изпълниха над тях проклятието, както е и до днес, и се заселиха на тяхното място, защото там имаше паша за стадата им. 42 И от тях, от синовете на Симеон, петстотин мъже отидоха в планината Сиир, като ги водеха Фелатия и Неария, и Рафаия, и Озиил, синовете на Есий, 43 и избиха останалите от Амалик, които бяха оцелели, и се заселиха там и до днес.