1 Chronicles 27:15

Bulgarian(i) 15 Дванадесетият, за дванадесетия месец, беше нетофатецът Хелдай, от Готониил; и в неговия отред бяха двадесет и четири хиляди души.