1 Chronicles 27:13

Bulgarian(i) 13 Десетият, за десетия месец, беше нетофатецът Маарий, от заровците; и в неговия отред бяха двадесет и четири хиляди души.