1 Chronicles 26:25

Bulgarian(i) 25 А братята му от Елиезер: синът му Равия, и негов син — Исая, и негов син — Йорам, и негов син — Зехрий, и негов син — Селомит.