1 Chronicles 25:29

Bulgarian(i) 29 двадесет и вторият — за Гидалтий, синовете му и братята му, дванадесет души;