1 Chronicles 23:32

Bulgarian(i) 32 И те пазеха заповяданото за шатъра за срещане и заповяданото за светилището, и заповяданото за братята си, синовете на Аарон, за службата на ГОСПОДНИЯ дом.