1 Chronicles 17:26

Bulgarian(i) 26 И сега, ГОСПОДИ, Ти си Бог, и си обещал това добро на слугата Си.