1 Chronicles 16:43

Bulgarian(i) 43 И целият народ се разотиде, всеки у дома си. И Давид се върна, за да благослови дома си.