1 Chronicles 16:24

Bulgarian(i) 24 Прогласявайте между езичниците Неговата слава; между всичките народи — чудните Му дела!