1 Chronicles 16:18

Bulgarian(i) 18 като каза: На теб ще дам ханаанската земя като дял на наследството ви.