1 Chronicles 15:24

Bulgarian(i) 24 А свещениците Севания и Йосафат, и Натанаил, и Амасий, и Захария, Ваная и Елиезер свиреха с тръбите пред Божия ковчег. А Овид-Едом и Ехия бяха вратари при ковчега.