1 Chronicles 15:12

Bulgarian(i) 12 Вие сте глави на бащините домове на левитите. Осветете се, вие и братята ви, за да пренесете ковчега на ГОСПОДА, Израилевия Бог, където съм приготвил за него.