1 Chronicles 12:10

Bulgarian(i) 10 Мисмана — четвъртият, Еремия — петият,