1 Chronicles 11:30

Bulgarian(i) 30 нетофатецът Маарай, Хелед, синът на нетофатеца Ваана,