Proverbs 6:9

Brenton(i) 9 How long wilt thou lie, O sluggard? and when wilt thou awake out of sleep?