Nehemiah 12:21

Brenton(i) 21 to Elkia, Asabias; to Jedeiu, Nathanael.