2 Kings 19:5

Brenton(i) 5 So the servants of king Ezekias came to Esaias.