Psalms 22:23

Bishops(i) 23 (22:22) [Saying] prayse ye God ye that feare hym: glorifie hym all ye of the seede of Iacob, and stande in awe of hym all ye of the seede of Israel