Ezra 10:40

Bishops(i) 40 Machnadebai, Sasai, Sarai