Zechariah 7:4

BKR(i) 4 I stalo se slovo Hospodina zástupů ke mně, řkoucí: