Zechariah 1:20

BKR(i) 20 Ukázal mi také Hospodin čtyři kováře.