Zechariah 14:3

BKR(i) 3 Nebo Hospodin vytáhna, bude bojovati proti těm národům, jakž bojuje v den potýkání.