Song of Songs 7:3

BKR(i) 3 Oba tvé prsy jako dvé telátek bliženců srních.