Song of Songs 1:17

BKR(i) 17 Trámové domů našich jsou z cedrů, a pavlače naše z boroví.