Song of Songs 1:10

BKR(i) 10 Líce tvá okrášlena jsou ozdobami, a hrdlo tvé halžemi.