Ruth 3:6

BKR(i) 6 Šla tedy na to humno, a učinila všecko, což jí rozkázala svegruše její.