Romans 7:11

BKR(i) 11 Nebo hřích, vzav příčinu skrze to přikázání, podvedl mne, a skrze ně i zabil.