Romans 6:20

BKR(i) 20 Nebo když jste byli služebníci hřícha, cizí jste byli od spravedlnosti.