Romans 6:14

BKR(i) 14 Nebo hřích nebude panovati nad vámi; nejste zajisté pod Zákonem, ale pod milostí.