Romans 3:14

BKR(i) 14 Kterýchžto ústa plná jsou zlořečení a hořkosti.