Romans 14:12

BKR(i) 12 A takť jeden každý z nás sám za sebe počet vydávati bude Bohu.