Revelation 6:17

BKR(i) 17 Nebť jest přišel den veliký hněvu jeho. I kdo bude moci ostáti?