Psalms 98:5

BKR(i) 5 Žalmy zpívejte Hospodinu na citaře, k citaře i hlasem přizpěvujte.