Psalms 92:9

BKR(i) 9 Ty pak, ó Nejvyšší, že na věky jsi Hospodin.