Psalms 91:6

BKR(i) 6 Ani nakažení morního, vlekoucího se v mrákotě, ani povětří morního, v polední čas hubícího.