Psalms 91:2

BKR(i) 2 Dím Hospodinu: Útočiště mé a hrad můj, Bůh můj, v němž naději skládati budu.