Psalms 91:16

BKR(i) 16 Dlouhostí dnů jej nasytím, a ukáži jemu spasení své.