Psalms 85:3

BKR(i) 3 Odpustil jsi nepravost lidu svého, přikryls všeliký hřích jejich. Sélah.