Psalms 84:2

BKR(i) 2 Jak jsou milí příbytkové tvoji, Hospodine zástupů!